AUTEURS- BEELDRECHT VOORBEHOUD (auteurswet 1912) Op de beeldende vormgeving van de door Dion van Zelst vervaardigde kunstwerken (op het internet getoonde afbeeldingen van kunstwerken), rust auteurs- beeldsrecht. Voor het overnemen, verspreiden en/of gebruik van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Dion van Zelst c.q. rechthebbende. Voor een verzoek kunt u contact opnemen via: atelierdion@yahoo.com. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, waarin en waarom u het werk wilt opnemen, de oplage en of de publicatie elektronisch is. Auteurswet 1912: http://www.st-ab.nl/wetten/0037_Auteurswet_1912.htm